KsięgowośćProwadzenie ksiąg rachunkowych (pełna księgowość) - klientom zobowiązanym do prowadzenia pełnej księgowości nasze biuro oferuje:

 • otwarcie ksiąg rachunkowych,
 • sporządzenie planu kont,
 • ewidencjonowanie dokumentów księgowych w księgach rachunkowych,
 • prowadzenie ewidencji sprzedaży i zakupu na potrzeby podatku od towarów i usług,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych,
 • sporządzanie miesięcznych lub kwartalnych deklaracji dla podatku od towarów i usług,
 • obliczanie miesięcznych lub kwartalnych zaliczek na podatek dochodowy,
 • sporządzanie deklaracji wymaganych przez ZUS,
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych wymaganych przez GUS,
 • sporządzanie sprawozdania finansowego.


Prowadzenie podatkowej księgi  przychodów i rozchodów
-  klientom zobowiązanym do prowadzenia księgi przychodów i rozchodów  nasze biuro oferuje:

 • ewidencjonowanie dokumentów księgowych,
 • prowadzenie ewidencji sprzedaży i zakupu na potrzeby podatku od towarów i usług,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych,
 • obliczanie wysokości podatku dochodowego,
 • sporządzanie miesięcznych lub kwartalnych deklaracji dla podatku od towarów i usług,
 • sporządzanie deklaracji wymaganych przez ZUS,
 • sporządzanie zeznania rocznego.


Prowadzenie ryczałtu ewidencjonowanego
-  klientom zobowiązanym do prowadzenia księgowości w formie ryczałtu ewidencjonowanego nasze biuro oferuje:

 • prowadzenie ewidencji przychodów,
 • prowadzenie ewidencji sprzedaży i zakupu na potrzeby podatku od towarów i usług,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych,
 • obliczanie wysokości podatku dochodowego,
 • sporządzanie miesięcznych lub kwartalnych deklaracji dla podatku od towarów i usług,
 • sporządzanie deklaracji wymaganych przez ZUS,
 • sporządzanie zeznania rocznego.

Wróć do oferty >>