Usługi dodatkowe  • Rozliczanie zwrotu niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym – nasze biuro oferuje rozliczanie zwrotu niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym.
    Osoba fizyczna ma prawo do zwrotu części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych w związku z:  
  1. budową budynku mieszkalnego,
  2. nadbudową lub rozbudową budynku na cele mieszkalne lub przebudową (przystosowaniem) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstał lokal mieszkalny spełniający wymagania określone w odrębnych przepisach,
  3. remontem budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego.

  • Sporządzanie deklaracji rocznych  PIT – nasze biuro oferuje  sporządzanie deklaracji rocznych PIT 11, PIT 28, PIT 36L, PIT 37, PIT 38 i inne.
Wróć do oferty >>